Get Adobe Flash player

Diensten DGSG voor natuurgrasvelden (voetbalvelden)

Bodemvoorstudie vóór de aanvang

Een bodemvoorstudie uitgevoerd vóór de aanvang van de werken is van uiterst belang om onvoorziene problemen tijdens de aanleg of vernieuwing te vermijden. De resultaten van de bodemvoorstudie laten toe nauwkeurig de noodzakelijke werkzaamheden uit te stippelen teneinde een perfect voetbalveld te bekomen. De bodemvoorstudie beantwoordt o.a. volgende vragen:

  • Welke hoeveelheid bodem zal weggevoerd moeten worden?
  • Welke hoeveelheid zand of ander substraat zal aangebracht moeten worden teneinde aan de heersende normen te beantwoorden?
  • Welk drainagesysteem komt hier het best in aanmerking (aantal drains, diepte, afstand tussen drains,...)?

De resultaten en ons technisch advies kunnen direct gebruikt worden in het lastenboek. Het ECOconstructprogramma verzekert u het beste resultaat via een ECOnomische en ECOlogische aanleg of vernieuwing.

In de praktijk...

Verschillende terreinen die zonder bodemvoorstudie aangelegd worden, vertonen dikwijls problemen ter hoogte van bv het drainagesysteem of de toplaagsamenstelling en voldoen niet aan de heersende normen. De DGSG kan dan nog optreden en enkele voorstellen naar oplossing brengen afhankelijk van het budget dat voorhanden is. Deze voorstellen naar oplossing komen dikwijls echter duurder uit dan indien ze vóór de aanleg of vernieuwing in rekening waren gebracht.

Controle van het lastenboek

De DGSG kan de technische hoofdstukken van uw lastenboek nalezen opdat het lastenboek overeenkomstig zou zijn met de allerlaatste normen die van kracht zijn. Dit nalezen vermijdt in sommige situaties problemen bij de aanvang van de werken.

Onderhoud

Het technisch advies van het ECOmaintenanceprogramma geeft u de basis voor het opstellen van uw lastenboek voor onderhoud van gazons en sportvelden. Een volledig onderhoudsprogramma kan opgesteld worden zowel op mechanisch vlak (maaien, verluchting, egaliseren, rollen,..) als op vlak van gebruik van onderhoudsproducten (bemesting, zaaien, doorzaaien, onkruidbestrijding, ziektebestrijding,...). Het ECOmaintenance wil uw een ECOnomisch en ECOlogisch onderhoud van uw velden aanreiken.

In de praktijk...

Op bais van honderden bodemanalyses uitgevoerd door DGSG hebben we kunnen vaststellen dat vele bodems van voetbalvelden te veel bekalkt worden of een te hoog gehalte aan fosfor of magnesium hebben. Deze onevenwichtige situatie verhindert het gazon de correcte opname van voedingselementen noodzakelijk voor een goede ontwikkeling en resistentie tegen ziekte of stresssituaties (droogte, vries,...). Een afname van het toedienen van deze elementen, vermindert de kost aan meststoffen én uitspoeling van de niet-opgenome elementen naar de watertafel.

Kwaliteitscontrole

Tijdens de aanleg van een terrein, kan de DGSG als technisch adviesbureau kwaliteitscontroles uivoeren op de gebruikte materialen (zand, teelaarde, bron van organische stof,...) en op de opbouw (aanleg van de verschillende lagen, drainagesysteem). Tenslotte kan de speellaag gecontroleerd worden volgens het lastenboek en de heersende normen.

In de praktijk...

De DGSG controleert systematisch de speellaag vóór de inzaai van het gazon. Al te dikwijls is de speellaag niet voldoende of te drainerend. Het is dan noodzakelijk om de nauwkeurige hoeveelheden organisch materiaal of drainerend materiaal aan te brengen. Dit controleren van de drainagecapaciteit moet absoluut uitgevoerd worden vóór de inzaai.

Monitoring (opvolging van de kwaliteit)

Vele beheerders of gebruikers van voetbalterreinen volgen de kwaliteit van hun voetbalvelden op met DGSG. Er wordt gecontroleerd naar performantie van het spel, naar voedingselementen en of een eventuele vernieuwing van het veld nodig is. Deze beheerders kunnen ten alle tijden zowel de huidige situatie op basis van analyses voorleggen, als de evolutie van de velden over de laatste jaren. Aan de hand hiervan kan de onderhoudsmethode ten beste aangepast worden.

Diagnose - problemen

Bij problemen op sportvelden kan de DGSG via telefoon, e-mail of indien nodig via een bezoek ter plaatse een snelle diagnose van het probleem maken en de beste oplossingen voorstellen, afhankelijk van de middelen die voorhanden zijn

Expertisen

De DGSG kan expertisen uitvoeren (juridisch of niet) in het kader van een aanleg, vernieuwing of onderhoud dat slecht uitgevoerd werd. De verslagen van deze expertisen omvatten, afhankelijk van de vraag, een omschrijving van de situatie, de resultaten van eventuele analyses en één of meerdere oplossingen.