Get Adobe Flash player

Diensten DGSG voor kunstgras sportvelden

Bodemvoorstudie

Een bodemvoorstudie uitgevoerd vóór de aanleg van een kunstgrasveld is van uiterst belang om onvoorziene problemen tijdens de werken te vermijden. Het is ten zeerste aangeraden om de bodemvoorstudie uit te voeren vóór de opstelling van het lastenboek zodat de resultaten mee opgenomen kunnen worden in het lastenboek. Een bodemvoorstudie geeft een nauwkeurig beeld van de ondergrond, de eventuele aanwezigheid van risicolagen, de watertafelschommelingen,...

In de praktijk...

Een bodemvoorstudie van de DGSG vermijdt de stabilisatie van een baanbed tijdens of zelfs na de aanleg. De kost voor een sportveld wordt geschat op +/- 25 000 €, afhankelijk van de situatie en de stabilisatietechniek. Indien een stabilisatie noodzakelijk is, zal de bodemvoorstudie aangeven welke stabilisatietechniek het meest efficiënt is op economisch en ecologisch vlak

Een bodemvoorstudie onderzoekt de ondergrondse waterhuishouding en de noodzaak voor gepaste maatregelen (bijkomende drainage, aanpassingen van de bouwniveaus, ...). Deze studie laat ook toe eventuele bijkomende kosten in rekening te brengen zodat de aanleg onder de beste voorwaarden en in de geplande tijd uitgevoerd kan worden.

Eveneens kan een bodemstudie onderzoeken of de grond vervuild is zodat bijkomende saneringskosten in rekening gebracht kunnen worden.

Controle van het lastenboek

De DGSG kan de technische hoofdstukken van het lastenboek nalezenin het kader van een aanleg of vernieuwing opdat het lastenboek overeenkomstig zou zijn met de allerlaatste normen die van kracht zijn. Dit nalezen vermijdt in sommige situaties problemen bij de aanvang van de werken. Het is vaak moeilijker voor de DGSG om na de aanleg het veld te komen controleren volgens de allerlaatste normen indien  verouderde voorschriften in het lastenboek opgenomen werden. Deze tegenstrijdigheden moeten vermeden worden vóór de aanvraag tot prijsofferte en vooral vóór de aanvang van de werkzaamheden.

Kwaliteitskeuringen

Op vraag van de sportfederaties laat de DGSG door haar partners bij aanleg of vernieuwing van een sportveld de verschillende kwaliteitskeuringen uitvoeren. Zo zal vanaf het baanbed elke aangelegde laag gecontroleerd worden vooraleer de volgende laag erop komt. Op deze manier worden verkeerde aanleg in de funderingen direct opgespoord. Op het einde worden de sporttechnische aspecten van de kunstgrasmat gecontroleerd volgens de recentste normen van de sportfederaties.