Get Adobe Flash player

Diensten DGSG voor golfbanen

De DGSG voert elk jaar meerdere tientallen kwaliteitskeuringen uit van greens, tees en fairways. Het gaat hier vooral om bodemanalyses naar het gehalte aan voedingsstoffen, organische stof, pH en granulometrische samenstelling. In deze bodemanalyses geven we advies naar toevoer van voedingsstoffen (al dan niet bemesten), bekalking, verzuring,...

De DGSG voert eveneens regelmatig wateranalyses (irrigatie) en analyses van substraten (zand, compost, grint,...) uit.