Get Adobe Flash player

Diensten DGSG - Divisie Geotechniek, Sport en Groen

LABOcontrolen (analyses)

LABOcontrolen zijn substraatontledingen die in ons laboratorium onderzocht worden naar verschillende parameters. Welke parameters juist onderzocht worden, is afhankelijk van:

  • de doelstelling van de bodemanalyse
  • de functie, de probleemstelling en de voorgeschiedenis van het onderzochte terrein
  • het te ontleden substraat

De resultaten worden vergeleken met normwaarden. Op basis van deze resultaten wordt uiteindelijk een technisch advies gegeven naar gebruik of onderhoud toe of ter verbetering van de situatie. LABOcontrolen kunnen uitgevoerd worden op: alle bodemstalen, grind, zand, lava, caoutchouc, compost, teelaarde, water, ...